mężczyzna przy mikroskopieZlecenie badania laboratoryjnego – wzory i informacje

Do pobranego materiału do badań należy dołączyć „Zlecenie badania laboratoryjnego” (wzór nr 1wzór nr 2), które zawiera następujące dane:

 1. Dane pacjenta – imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania/oddział szpitalny, płeć, PESEL, nr identyfikacyjny pacjenta (podawany przy braku innych danych).
 2. Dane lekarza zlecającego badanie lub innej osoby upoważnionej do zlecenia badania.
 3. Dane jednostki zlecającej badanie.
 4. Miejsce przesłania wyniku badania lub dane osoby upoważnionej do odbioru.
 5. Rodzaj materiału i jego pochodzenie.
 6. Zlecone badanie (ukierunkowanie).
 7. Tryb wykonania badania.
 8. Data pobrania materiału do badania.
 9. Dane osoby pobierającej materiał do badania.
 10. Data i godzina przyjęcia materiału do laboratorium.
 11. Istotne kliniczne dane pacjenta.

 

Procedury pobierania i transportu materiału do badań laboratoryjnych.

 

Przygotowanie pacjenta do badań z dróg moczowo- płciowych.

 1. Przed pobieraniem materiału do badań z dróg moczowo- płciowych kobiety nie powinny stosować zabiegów higienicznych z użyciem środków myjących.
 2. Przynajmniej 2 dni przed badaniem nie należy odbywać stosunków płciowych (może być fałszywy wynik testu aminowego, nieprawidłowe pH pochwy, wpływ na BV, stopień czystości pochwy).
 3. Kilka dni przed badaniem a najlepiej przez tydzień nie należy zakładać do pochwy żadnych preparatów miejscowych (globulki, czopki, kremy) (wpływ na wynik stopnia czystości pochwy, BV, drożdżaków, rzęsistka pochwowego, posiewu ogólnego).
 4. Badanie w kierunku drożdżaków, rzęsistka pochwowego, BV, mykoplazm najlepiej wykonać po 2 tygodniach od zakończenia leczenia doustnego.
 5. Badanie w kierunku zakażenia Chlamydia trachomatis należy wykonać przed lub po miesiączce (nie w środku cyklu!), co najmniej 3 tygodnie po ewentualnym leczeniu doustnym antybiotykiem.Zachować 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym czy USG ginekologicznym.
 6. Przed pobraniem materiału z cewki moczowej u mężczyzn i kobiet nie należy oddawać moczu przez co najmniej 2 godziny.

Przygotowanie pacjenta do badań mikologicznych:

 1. Zmianę dokładnie umyć.
 2. Nie stosować leków miejscowych przeciwgrzybiczych na 7-14 dni oraz preparatów natłuszczających i nawilżających na 5-7 dni przed badaniem.
 3. Badanie można wykonać co najmniej po 1 miesiącu od zakończenia przyjmowania doustnych leków przeciwgrzybiczych w przypadku leczenia grzybicy skóry i po 3 miesiącach w przypadku leczenia grzybicy paznokci.
 4. Odczekać co najmniej 2 doby po zmyciu paznokci zmywaczem.

Przygotowanie pacjenta do badań w kierunku nużeńców ( Demodex sp.):

1. W dniu badania w kierunku nużeńców w rzęsach:

 • rzęsy bez tuszu, kresek (makijażu)
 • rzęsy (oczy) bez maści, suche, najlepiej nieumyte po nocnym wypoczynku
 • odstęp kilku dni od okładów ze świetlika innych ziół czy leków miejscowych

2. Badanie nużeńców ze skóry twarzy:

 • skóra twarzy bez podkładu, pudru (makijażu)
 • skóra twarzy sucha bez kremu, najlepiej nieumyta rano i najlepiej bez natłuszczenia kremem ubiegłego dnia wieczorem
 • mężczyźni nieogoleni w dniu badania, jeżeli badanie ze skóry policzków i brody.

 3. Najlepiej robić badanie przed włączeniem leczenia miejscowego lub z

tygodniowym odstępem od leków miejscowych, przed oczyszczaniem twarzy u kosmetyczki

 

Procedura pobierania krwi na badania serologiczne:

 • Przygotowanie pacjenta – nie wymagane.
 • Godziny pobierania – brak zaleceń.
 • Sposób pobierania krwi.

Krew powinna być pobrana na skrzep do jednorazowych probówek plastikowych. Probówka powinna pozostać w temperaturze pokojowej na co najmniej 30 minut w celu odseparowania surowicy od krwinek. Okres ten może być krótszy, gdy krzepnięcie zostało aktywowane. Krwinki od surowicy można odseparować poprzez odwirowanie przez co najmniej 10 minut przy minimalnym przyspieszeniu 1500g.

 1. Rodzaj i objętość pobieranego materiału – surowica (jeśli nie ma możliwości odwirowania krew pełna). Objętość surowicy – 2- 3 ml, objętość krwi pełnej 5- 7 ml.
 2. Probówki z pobranym materiałem należy wyraźnie oznakować podając: imię i nazwisko pacjenta i/lub nr (kod) nadany przez zleceniodawcę bądź inicjały pacjenta lub hasło w przypadku pobrania materiału do badania w kierunku zakażenia HIV.
 3. Pojemniki na materiał – probówki plastikowe jednorazowego użytku, szczelnie zamknięte. Probówkę należy zapakować do probówki ochronnej, zabezpieczającej (metalowa lub plastikowa), owinąć materiałem higroskopijnym (lignina, wata) w ilości zabezpieczającej wchłonięcie zawartości w przypadku uszkodzenia probówki a następnie umieścić w szczelnym opakowaniu foliowym. Na zewnętrznym opakowaniu musi być oznaczenie „MATERIAŁ ZAKAŹNY”.
 4. Transport materiałów do badań serologicznych powinien odbywać się w temperaturze 4-8°C.
 5. Dopuszczalny czas transportu – nie dłużej niż 48 godzin od chwili pobrania.
 6. Do każdego materiału biologicznego pobranego od pacjenta lub przy kierowaniu pacjenta na badania należy dołączyć wypełniony druk „Zlecenie badania laboratoryjnego”(wzór nr 1);do badań w kierunku kiły dołączyć zlecenie (wzór nr 2).
 7. Krew lub surowica na badania serologiczne może być przesyłana pocztą, przesyłką kurierską lub przewożona przez personel zlecający badanie.

Procedury pobierania moczu:

A/ Pobieranie próbek moczu do badania 7 patogenów metodą PCR:

 1.  Pacjenci muszą powstrzymać się od oddania moczu przez okres 2 godzin poprzedzających badanie.
 2. Kobiety przed pobraniem moczu do badania nie powinny myć okolicy warg sromowych.
 3. Pobrać ok. 20 ml pierwszego strumienia moczu do czystego pojemnika polipropylenowego bez środków konserwujących.
 4. Zamknąć pojemnik z próbką i oznaczyć odpowiednio etykietę. Próbkę można transportować do miejsca badania w temperaturze pokojowej. Próbki moczu są stabilne przez 24 godziny w temperaturze od 20 do 30°C.
 5. Można również oddać mocz do badania na miejscu.”

B/ Pobieranie moczu do badań bakteriologicznych – posiew ogólny.

 1. Mocz oddany po przerwie nocnej minimum 4 godziny od ostatniej mikcji, po dokładnym podmyciu się pacjenta.
 2. Mocz ze środkowego strumienia pobrany do jałowego pojemnika.
 3. Zamknąć szczelnie pojemnik. Dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin.
 4. Jeśli jest to niemożliwe, mocz do czasu transportu należy przechowywać w temperaturze 4 °C do 4 godzin.

Badania serologiczne w kierunku kiły:

 1. Objętość surowicy: 4 – 5 ml, krwi pełnej: 7 – 10 ml,
 2. Materiałem do badań w kierunku kiły może być także płyn mózgowo rdzeniowy, pobrany w sposób jałowy w ilości minimum 1,5 ml,
 3. Surowica lub płyn mózgowo-rdzeniowy do wykonania odczynu Nelsona muszą być pobrane w sposób jałowy i do jałowych probówek,
 4. W przypadku badań w kierunku kiły u noworodka wskazane jest przysłanie na badanie również surowicy matki,
 5. Do pobranego materiału dołączyć: Zlecenie badania laboratoryjnego w kierunku serologii kiły: wzór nr 2

 

Procedura pobierania krwi i transportu – jak w ogólnej procedurze pobierania krwi na badania serologiczne.

 

 

 

Cennik badań

 

L.p. Rodzaj badania Metoda badania Cena (zł)
1

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis

wykrywanie DNA 7 patogenów jednocześnie

 PCR w czasie rzeczywistym  180,0
2

Chlamydia trachomatis

wykrywanie przeciwciał klasy IgG

immunoenzymatyczna EIA 50,0
  wykrywanie przeciwciał klasy IgA immunoenzymatyczna EIA 50,0
3 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) hodowla i preparat bezpośredni 35,0
4 Trichomonas vaginalis (rzęsistkowica) hodowla 20,0
5

Mykoplazmy

Mycoplasma hominis,

Ureaplasma urealyticum

hodowla 50,0
6 Candida sp. (drożdżyca)   hodowla na podłożu Saburauda 20,0
7 Bakteryjna vaginoza (bv)   30,0
8 Stopień czystości pochwy preparat bezpośredni 20,0
9 Stopień czystości pochwy + drożdżaki+T.vaginalis hodowla i preparat bezpośredni 40,0
10 Stopień czystości pochwy + bakteryjna vaginoza   55,0
11 Preparat bezpośredni (leukocyty)   20,0
12 Posiewy bakteriologiczne posiew (mocz, wymazy i inne materiały biologiczne) 40,0
    posiew w kierunku paciorkowców gr. B 50,0
13 Badania mikologiczne preparat bezpośredni 20,0
    hodowla  40,0
    antymykogram 30,0
14 Demodex sp. (nużeniec) preparat bezpośredni 20,0
15 HIV    
  wykrywanie przeciwciał i antygenu immunoenzymatyczna EIA IV gen. 25,0
  test potwierdzenia  Western blot (badanie zlecane) 170,0
16 Kiła (Treponema pallidum)    
  wykrywanie swoistych przeciwciał odczyn unieruchomienia krętków bladych (Nelsona-Mayera) 130,0
    odczyn biernej hemaglutynacji krętków bladych ( TPHA ) 25,0
    odczyn immunofluorescencji pośredniej krętków bladych (FTA-ABS i FTA) 25,0
    odczyn FTA-ABS z surowicą anty-IgM (IgM FTA-ABS) 45,0
  wykrywanie nieswoistych przeciwciał odczyn VDRL 10,0
  wykrywanie obecności krętków bladych badanie w ciemnym polu widzenia mikroskopu, materiał pobierany wyłącznie na miejscu, w siedzibie ośrodka 10,0
17 Pobranie krwi   6,0